moltelab

Molte Lab utvikler kommunikasjonskonsepter med utgangspunkt i kundens behov. Vi setter sammen et team som hjelper din virksomhet med å bygge riktige konsept  for treffe målgruppen optimalt. Dette kan være kunder, medlemmer, deltakere, abonnenter, elever, ansatte, leverandører, samfunnet, eiere, eller andre.

Digital teknologi gjør det mulig å løse kommunikasjonsoppgaver bedre og mer kostnadseffektivt. Teknologien må imidlertid understøttes av konsepter, som har den ønskede effekt på målgruppen, og som er tilpasset virksomhetens virkelighet og målsettinger.

Molte Lab utvikler konsepter i tett samarbeid med kunden, til avtalte priser og knappe frister.

sporten

Sporten.no er en grassrotbevegelse hvor misjonen er å gjenskape gleden, engasjementet og fellesskapet i norsk idrett

Virkemiddelet attraktivt innhold og tilførsel av penger, kommunikasjonskanaler og kompetanse til klubbene

Innholdet samles i sporten.no, som blir en mediekanal for breddeidretten og en kommunikasjonsportal for klubbene. sporten.no intergreres med et digitalt kjøpesenter, som skal bidra til å finansiere både sporten.no og norsk breddeidretten gjennom klubbene.