Molte Management

Alle kommunikasjonsaktiviteter krever ledelse og gjennomføringskraft. Krav til aktualitet og kontinuerlig tilstedeværelse gjør at virksomheter må være bemannet med kommunikasjonsressurser nesten døgnet rundt.

De fleste virksomheter har ikke de nødvendige ressursene til å fungere på denne måten. De fleste sliter derfor med  å drifte sine kommunikasjonsaktiviteter så effektivt og fleksibelt som nødvendig.

Molte Management tilbyr driftsfunksjoner i et format som skaper stordriftsfordeler og fleksibilitet for kunden. Vi har kapasitet til å drifte og gjennomfører alle typer av kommunikasjons- og medieaktiviteter, enten de er varige eller periodiske.

Molte_bilde_1