Molte Management

Alle kommunikasjonsaktiviteter krever ledelse og effektiv gjennomføringskraft. Krav til aktualitet og kontinuerlig tilstedeværelse i alle kanaler gjør at virksomheter må være bemannet med kommunikasjonsressurser nesten døgnet rundt samtidig som de må utstyres som om de var mediehus.

De fleste virksomheter innehar ikke de nødvendige ressursene til å fungere på denne måten. De fleste evner derfor ikke  å drifte sine kommunikasjonsaktiviteter så effektivt og fleksibelt som nødvendig.

Molte Management tilbyr driftsfunksjoner i et format som skaper stordriftsfordeler og fleksibilitet for kunden. Vi har kapasitet til å drifte og gjennomfører alle typer av kommunikasjons- og medieaktiviteter, enten de er varige eller periodiske.

Molte_bilde_1