Det er ikke en metode som best og mest effektiv forteller alle historier. Noen historier formidles best skriftlig. Andre historier bør visualiseres, filmes eller animeres, skal de nå sitt publikum. Mange ganger er også live overføring via videostreaming en svært virkningsfull fortellerteknikk.

Molte Media produserer relevant og attraktivt innhold for alle kanaler og i alle formater.

3EA641D3-C0FF-4771-A3FB-8B9087D53F82 (1)

Kundecase:

Smartfish
Molte har over det siste året jobbet sammen med Smartfish med en lang rekke kommunikasjonsutfordringer. Molte Media har skapt og formet informasjonsfilmer, pakningsdesign, messestands, webannonser og artikler til fagpressen.