moltetech

Å løse kommunikasjonsoppgaver krever både en teknologiplattform og en rekke spesialtilpassede applikasjoner. En stor del av behovene er generiske. Molte utvikler derfor en plattformtjeneste som tilbyr den nødvendige basisfunksjonaliteten i en standardisert digital plattform. Ved å leie tilgang til en standardisert plattform, oppnår kunden betydelige stordriftsfordeler samtidig som den teknologiske risikoen reduseres vesentlig.

I tillegg til den generiske plattformen, tilbyr Molte Tech en meny av applikasjoner som gjør det mulig for kunden å skreddersy sin plattform til sine behov.

Molte Techs plattformtilbud er per i dag:
• Pageplanner; en publiseringsplattform
• Facilis; medlems- og abonnementsplattform inkl betalingsløsning

Tech utvikles med utgangspunkt i våre to eksisterende plattformtilbud.

ppfacilis