Molte

Lønnsom markedsføring krever enkel tilgang til en bredde av kompetanser, teknologi og fleksibel kapasitet.

Selskaper og organisasjoner av alle størrelser krever en helhetlig, sømløs og ikke minst resultatorientert markeds- og kommunikasjonstjeneste. Dette krever spesialkompetanse innen mange felt. Molte gjør det enkelt for deg. 

Vi gjør analyser, utvikler strategier, setter opp planer og budsjetter, skaper og produserer det kreative og ikke minst gjennomfører og drifter alt for deg. Det å ansette den kompetansen som er nødvendig for å utvikle og produsere kommunikasjonsaktiviteter i dagens medielandskap er kostbart, men å administrere tradisjonelle reklame- og kommunikasjonsbyråer, en haug med mindre spesialistbyråer, eller freelancere er ikke et alternativ.

Molte tar hånd om kommunikasjon som en tjeneste. Enten du trenger en komplett markeds- og kommunikasjonsavdeling eller bare å skalere opp din eksisterende for en periode. Selvfølgelig kan vi tilby alle våre tjenester «á la carte», men vår største verdi ligger i vår evne til å utvikle, gjennomføre og lede kommunikasjonsaktiviteter; effektivt, kreativt og resultatorientert.

Trenger din bedrift strategisk rådgiving og retning for selskapet vil du få tilgang på en markedsdirektør fra Molte. Dette kan være en fast ressurs som representerer selskapet i ledergruppen over tid, eller du kan velge å bytte over til en mer operativ markeds- og kommunikasjonssjef når strategien en meislet ut. Har du en egen markeds- og/eller kommunikasjonsavdeling som du ønsker å styrke får du en kontaktperson hos Molte som gir deg tilgang til hele vårt produksjonsapparat, og setter sammen det optimale teamet for deg som kunde.

Vår arbeidsmetodikk

Innsikt

Et skikkelig grunnarbeid er vesentlig for å lykkes. Sammen finner vi frem til dine mest profitable kunder og målgrupper – og den beste måten å kommunisere med dem på. Innsikt og analyser ligger til grunn når vi utmeisler en solid markedsstrategi som er forankret med ledelse og forretningsstrategi.

Plan

Fremdriftsplaner, budsjetter og deadlines, sukk!  Ikke fortvil, vi tar hånd om det. En detaljert markedsplan med tilhørende budsjett gir den kontroll en markedsavdeling trenger for å jobbe målrettet mot de ønskede resultatene. Molte tar ansvaret for dette og sikrer at strategien bli satt ut i livet med en markedssjef og et spesialtilpasset team i ryggen for hver enkelt kunde.

produksjon

Vi er nyskapende og uredde, men alltid med resultat i høysetet. Vi legger lista høyt når vi utarbeider kreative løsninger som skal realisere målene i strategier og planer. Vår produksjon er sømløs og oversiktlig. Din suksess er vår suksess. Når din kommunikasjon oppnår resultat har vi det gøy på jobb.

gjennomføring

Når vi har satt kreative aktiviteter og kampanjer ut i markedet, skal de kontinuerlig oppdateres, måles, evalueres og justeres. Endringer skjer raskt, og de som evner å tilpasse seg vinner markedsandeler.

Tjenester

Markedsplan

Markedsstrategi

Markedsundersøkelse

Analyse

Websider

PR- og kommunikasjon

Annonsering

Sponsorater

Arrangementer

Prosjektledelse

Webcast

Sosiale medier

Etterarbeide og lyddesign

Grafisk design

Interaktiv design

Film 

Animasjon

Story

Tekst

Foto

Kreativ idéskapning