Neste Generasjon
markedsavdeling

Enten du trenger en hel markedsavdeling eller bare å skalere opp din eksisterende for en periode.
DET ENESTE KONSTANTE ER ENDRING
Du må være i konstant endring for å henge med i dagens konkurranse. Vi tilbyr fleksibilitet ved raske strategiske skift, og vi kan sette sammen stadig nye team av eksperter for nye utfordringer. Behovet for kommunikasjon og markedsføring vil for enkelte bransjer endre seg over tid. Det kan skyldes sesong-variasjoner eller mer langsiktige endringer. Vi kan øke og redusere mannskapene i henhold til dine behov.
En del av et større fagmiljø – med eget reklamebyrå i ryggen
Vi tilbyr en hel markedsavdeling som en ekstern tjeneste. Vi setter sammen et team med de ekspertene du trenger i øyeblikket. Ved neste anledning er det kanskje nye behov? Effektiv markedsføring krever tilgang til riktig kompetanse innenfor hvert fagområde. Med en akselererende utvikling kan selv de beste markedsavdelinger komme i bakleksa når behov for stadig nye eksperter dukker opp.
For messages to be heard in 2020, brands will need to create an enormous amount of useful, appealing and timely content

– Harvard Business Review

Målbare resultater skaper trygghet
Du søker naturligvis etter målbare resultater for dine investeringer. Vi har derfor et spesielt fokus på regelmessige tilbakemeldinger i form av statusmøter, på forhånd avtalte måleparameter (KPI´s) og ved å gi deg tilgang til et “marketing dashboard”. Gjennom konkrete tilbakemeldinger vil vi se hvordan strategiene fungerer i praksis, slik at vi kan gjøre nødvendige endringer underveis.
Inspirasjon, erfaring og kunnskap fra flere bransjer
Molte har alle lang fartstid fra markeds- og kommunikasjonsavdelinger. I tillegg har Molte et helt eget produksjonsapparat med kreative innen alle kommunikasjonens fagdisipliner. En “in house” markedsavdeling har vanligvis god bransjekunnskap, men ikke samme bredde i kompetansen, som en ekstern markedsføringspartner kan tilby. God innsikt i andre bransjer er ofte avgjørende for å komme opp med ideer til nye kampanjer som overrasker og begeistrer.