fbpx

Molte er stolte vinnere av anbud om leveranse av kommunikasjonstjenester til Eidsiva Energi AS.

Av i alt 14 tilbydere som leverte tilbud er Molte AS valgt ut som leverandør på flere fagområdet innen kommunikasjon inkludert prosjektledelse, events og prosjektgjennomføring. Avtalen gjelder Eidsiva Energi og dets datterselskaper inkludert Eidsiva bredbånd og gjelder i 3 år.

Eidsiva har rundt 1.000 ansatte og omsetter for omtrent 4 milliarder kroner i året og eid av av Hedmark og Oppland fylkeskommuner, og 27 kommuner i begge fylker. Som den største aktøren innen produksjon, overføring og salg av fornybar energi og bredbånd i Hedmark og Oppland, er Eidsiva visjon å være en drivkraft for Innlandet.