Molte og Rabagast Film bidrar med macho kommunikasjon til Verdensdagen for psykisk helse

Marketingbyrået Molte har sammen med filmselskapet Rabagast bidratt til å sette menns psykiske helse på dagsordenen. Med utvikling av grafikk og SoMe-filmer håper de å styrke fokus på det som er årets tema ‘Spør mer’. I briefen fra Verdensdagen ble det understreket at menn har vanskeligst for å snakke om vonde følelser og at disse må få plass i utviklingen av kampanjeelementene.

Hvordan trøster man en mann som har det vondt?

– Vi menn har en litt annen tilnærming til det å støtte og trøste og gjør det kanskje på en litt mer keitete og indirekte måte, sier manusforfatter og daglig leder i Rabagast Film, Kyrill Dementiev. – Da vi fikk i oppgave å utvikle SoMe-film som snakker til menn måtte jeg hente ut kompisen i meg. Vi går ikke rett i klem, men sender heller et sleivspark. Men så er det viktig å vise at det sleivsparket kan utvikle seg til et spørsmål. Som igjen kan være med på å gjøre livet lettere for den som sliter. Med dette som utgangspunkt, utviklet Molte og Rabagast flere filmer med samme tema.

Siri Topp Løvlien
Molte
Kyrill Dementiev
Rabagast Film

Designer i Molte, Siri Topp Løvlien har utviklet de grafiske elementene som Verdensdagen bruker i kampanjen. – Vi har laget illustrasjoner som kan brukes mot alle segmenter i målgruppen og som skal kjennes inkluderende og vennlige. Å snakke et språk og plassere det i en kjent og relevant kontekst er også ekstremt viktig for å oppnå oppmerksomhet. Målet er at vi alle skal bli flinkere til å se hverandre og å spørre mer. Hvis denne kampanje kan bidra det er vi et skritt nærmere å redusere den dystre statistikken. 

Verdensdagen for psykisk helse ble markert 10. oktober.

Legg igjen en kommentar