fbpx
Strategi & kampanje
Bruse
Bruse er et selskap i Hallingdal som leverer høyhastighets internett og TV via egen infrastruktur – fiber. Som for så mange andre lokale fiberselskap, opplever Bruse sterk konkurranse fra nasjonale fiberaktører som er på vei inn i deres område.

Bruse kontaktet Molte og utfordret oss på å finne en løsning for hvordan de kunne posisjonere seg og kommunisere i forhold til den økte konkurransen. Målet var å bli den foretrukne leverandøren av fiber til både nærings- og privatmarkedet. Vi satt oss raskt inn i Bruses forretningsmodell, eierstruktur, nedslagsfelt og nåværende posisjon. Vi så på utfordringer, konkurrenter, muligheter og markedet.

Som lokal aktør hadde Bruse en gylden mulighet til å ta en helt unik posisjon i forhold til konkurransen fra de nasjonale aktørene. Bruse er jo – gjennom kommunale kraftnett – indirekte eid av de fem kommunene i Hallingdal, som til syvende og sist betyr at Bruse er eid av innbyggerne i kommunene.

For innbyggerne i dalen betyr det at Bruses økonomiske overskudd går rett tilbake til lokalsamfunnet. Bruse bidrar til vekst og utvikling i Hallingdal, eller sagt på en annen måte: Bruse bygger Hallingdal! 

 

En ny ‘tagline’ ble lagt til eksisterende logo. Og det nye budskapet som skal sikre posisjonen ble: Bruse – ditt fiberselskapVi bygger Hallingdal

Vi utarbeidet en kommunikasjonsstrategi og plan for hvordan vi skulle ta ut budskapet. Den første fasen skulle helt og holdent bygge merkevare og ta posisjonen som det lokale alternativet. Vi la opp en plan for å informere innbyggerne om budskapet og verdien Bruse tilfører Hallingdal.

Først ut var et brev som ble sendt til alle eierne, det vil si innbyggerne i dalen. Brevet var helt uten ‘call to action’, eller salgsutløsende kommunikasjon. Brevet informerte om hvem som eier Bruse, og at Bruse dermed indirekte er eid av innbyggerne. Derfor betaler det seg for innbyggerne at Bruse gjør det bra.

Samtidig ble det kjørt en kampanje på sosiale medier, med visuell lokal forankring. Det ble tatt nye bilder fra dalen, og annonsene ble målrettet slik at mottagere i Hemsedal fikk bilder derfra og de på Ustaoset fikk bilder derfra. Budskapet var at Bruse er ditt fiberselskap og at de bygger Hallingdal.

Det samme budskapet gikk også igjen i annonser i lokalavisen.

Så stod vinterferien for døren og Hallingdal ble fylt opp med ekstra mange tusen hytteeiere. Vi utformet et event som ble gjennomført i alle kommunene i løpet av vinterferieukene. Det samme budskapet gikk igjen. Is-skraper med påtrykt budskap ble delt ut sammen med varm drikke. Store beach flagg viste frem logo med tagline: Ditt fiberselskap.

Bruse har mottatt mange positive tilbakemeldinger på kampanjen, og opplever nå mye positivitet i forhold til selve budskapet om lokal tilhørighet, og forankring. Nå skreddersyr de videre budskapene og kundetilbudene slik at Bruse, i møte med konkurrentene, fortsetter å kommunisere det samme budskapet i sin salgsrettede og salgsutløsende kommunikasjon.

Vi kan med stolthet si at strategien har gitt nøyaktig det resultatet vi satte som mål; Bruse sto imot konkurransen og fikk en enda sterkere posisjon i Hallingdalen.

 

Andre prosjekter

 

KONTAKT
Vil du også jobbe med oss?
La oss

Molte AS

Postboks 193 Torshov, 0413 Oslo
Sandakerveien 24 C (inngang D2), 0473 Oslo
post@molte.no

© Molte AS 2019 – All rights reserved