Bruse

Strategi
Kampanje

Bruse er et fiberselskap i Hallingdal som leverer høyhastighets internett og TV via egen infrastruktur. Bruse trengte hjelp til å posisjonere seg i sterk konkurranse fra nasjonale fiberaktører.

Vi utarbeidet en kommunikasjonsstrategi og plan for hvordan vi skulle ta ut budskapet. Den første fasen skulle helt og holdent bygge merkevare og ta posisjonen som den foretrukne lokale leverandøren av fiber til både nærings- og privatmarkedet.

En ny ‘tagline’ ble lagt til eksisterende logo. Og det nye budskapet som skal sikre posisjonen ble: Bruse – ditt fiberselskap. Vi bygger Hallingdal

Et brev som ble sendt til alle innbyggerne i dalen samtidig som det ble kjørt en kampanje på sosiale medier og i lokalavisen med visuell lokal forankring. Det ble tatt nye bilder fra dalen, og annonsene ble målrettet slik at mottakere fikk annonser med bilder fra deres respektive område. Budskapet var at Bruse er ditt fiberselskap og at de bygger Hallingdal.

Vi utformet et event som ble gjennomført i alle kommunene i løpet av vinterferieukene. Det samme budskapet gikk igjen.

Bruse har mottatt mange positive tilbakemeldinger på kampanjen, og opplever nå mye positivitet i forhold til selve budskapet om lokal tilhørighet, og forankring.