Kaph

Digital markedsføring
Markedsmateriell

Som totalentreprenør tar KAPH seg av alle bygg- og rehabiliteringsprosjekter og følger opp prosjektet fra A til Å. De tar både store og små oppdrag og kan bistå som rådgiver både for nybygg eller rehablilitering av eldre bygg. Med hovedsete i Stavanger er det i dette området Molte i størst grad har hjulpet KAPH å få enda flere prosjekter inn via digital markedsføring og spisset annonsering. Rekruttering har også vært viktig for KAPH.

Utover digital markedsføring produserer vi kvartalsrapporter og annet markedsmateriell ved behov.