Nevro

Profil
Markedsmateriell
Webside

Med hovedfokus på ADHD hjelper Nevro daglig personer som selv har ADHD eller familier, par og andre personer som må forholde seg til ADHD og medfølgende utfordringer.

Nevro kom til Molte med et ønske om å fornye sin logo samt pusse opp hele deres profil for et renere og mer profesjonelt og helhetlig uttrykk. Det var viktig å bryte opp informasjonen med noen lette elementer og Molte illustrerte et sett med illustrasjoner i deres stil og nye fargepalett. Det ble også satt opp en helt ny webside hvor disse illustrasjonene spiller en viktig rolle for å underbygge informasjonen på siden. Illustrasjonene er i dag en stor del av Nevro sin profil og går også igjen i alt av printmateriell, som brosjyrer og visittkort.