Hjem    /   Prosjekter    /   Proximars årsrapport

Proximars årsrapport

AD og tekst-team, Årsrapport, Infografikk

Molte utvikler Proximars årsrapport med visuelle og tekstuelle virkemidler.

Proximar Seafood AS utfordrer den tradisjonelle norske lakseindustren. Dette gjør de ved å etablere et lokalt, landbasert oppdrettsanlegg i Asia. I stedet for å fly laksen til markedet på andre siden av kloden, så produseres den der, i Japan. Proximar vil tilby fersk, kortreist laks med norsk kvalitet til et stort, kresent marked. For å kunne bygge anlegget og sikre drift er Proximar avhengig av kapital fra investorer. Da må investorene ha tillit til at prosjektet både vil kunne realiseres og gi avkastning. Molte er engasjert for å bistå i forbindelse med ny årsrapport. I dette utvikler Molte visuell historiefortelling sammen med en fornyet redaksjonell profil. Resultatet er en årsrapport med høy kvalitet som reflekterer selskapets image og kjernebudskap. Prosjektet er utviklet sammen med First House.

Proximar Seafood AS Annual Report Design

Utfordring

Investorer, presse og Proximar selv har et stort fokus på «proven technology» som sentral suksessfaktor. Ettersom teknologien ikke er utprøvd i en så stor skala tidligere skaper dette usikkerhet hos investorene. Dette igjen har bidratt til lavere kapitalstrøm og ditto aksjekurs. Gjennom å gjøre oss kjent med hele verdikjeden fra egg til sushi-tallerkenen ser vi muligheter. Molte anbefaler derfor å løfte blikket og få et større perspektiv på hele verdikjeden. I tillegg jobber vi med tekstuell historiefortelling og anbefaler en ny indeks og oppbygging av det redaksjonelle innholdet i samarbeid med First House.

Proximar Seafood AS Annual Report Design

For å redusere usikkerheten hos investorene anbefaler Molte å løfte blikket og rette fokus mot hele verdikjeden. Fra Norsk Atlantiske egg på Island til sushirestauranten i Tokyo. Med dette vil vi kunne rette fokus mot alle områdene Proximar faktisk kontrollerer. Molte anbefaler også å revidere den tekstuelle delen av årsrapporten. Gjennom aktiv bruk av fortellende overskrifter og ingresser vil Proximar sikre at målgruppen oppfatter deres hovedbudskap. Med dette vil vi kunne kommunisere Proximars historie på en mer pedagogisk og flatterende måte. Vi bruker en argumentasjon som vi vet, gjennom målgruppeinnsikt, gir Proximar en høyere oppfattet troverdighet. De visuelle og tekstuelle elementene er videreført til investorpresentasjoner. Med dette oppnår vi en rød tråd på tvers av kommunikasjonsflater og bidrar samtidig til å forsterke budskapet.

Se hele årsrapporten til Proximar her.

Proximar Seafood AS Annual Report Design
Bildebruk er et effektivt kommunikasjonsvirkemiddel.
Proximar Seafood AS Annual Report Design
Proximar skal nå frem til et kresent market. Bildet understreker kvaliteten de ønsker å oppnå.

Ser du muligheten for å optimalisere deres årsrapport? Send en e-post til hei@molte.no eller ring Guro på 97146806, så snakkes vi!

    Utvikle din merkevare?

    Vi hjelper deg med produsere innhold og design som skaper engasjement.

    Skriverier

    Nyheter, fagartikler og andre gode tips om hvordan du kan forbedre din markedsføring.