Vekstra

Vekstra kom til Molte høsten 2017 med et behov for oppgradering av sin hjemmeside. I møte med Molte fikk den nye ledelsen i Vekstra sentralt en sparringspartner. Det fortsatte med en spennende prosess i Vekstra hvor Molte har fått være med på å revitalisere selskapets markeds- og kommunikasjonsstrategi. Molteteamet har levert Vekstra sin nye profil hvor logo og visuell plattform er fornyet, ny webdesign og back-endløsning til den nye hjemmesiden. I løpet av samarbeidet har Molte blitt kjent med flere i Vekstra med ulike roller som har vært deltagende i utviklingen av det nye uttrykket.

I arbeidet med det nye visuelle uttrykket fikk våre kreatører gleden av å samarbeide med Vekstra sin ambassadør, balansekunstneren Eskil Rønningsbakken. Eskil er ikke bare en fornøyd kunde hos Vekstra, han skal også bidra med spennende og aktuelle foredrag for organisasjonen internt og for Vekstra sine kunder.
Molte avlaster Vekstra sin markedssjef med våre markedsavdelingstjenester, vi etter behov kreative design og produksjoner i tillegg til at vi drifter deres digitale kampanjer og SEO strategier.