Hjem    /   Skriverier    /   Nå handler alt om ESG…

Nå handler alt om ESG…

Forfatter av artikler: Guro Soelberg Martinsen

fredag, 4. mars, 22

…sa en kunde i møte med oss for to år siden. -ESG, ja… Svarte vi og googlet. ESG meaning. Rapport som kartlegger virksomhetens fokus og gjennomføringsevne innen Environment, Social og Governance konkluderte vi. Er dette den nye årsrapporten spurte vi oss? Her har vi i såfall muligheten til å fortelle om bedriftens visjon, moral og vilje til å tilrettelegge for miljø, likestilling og samfunn. Denne er kommet for å bli kjente vi og satte i gang med arbeidet. 

Etterspørselen på produksjon av ESG-rapporter vokser.

Årsakene til den økte etterspørselen er hovedsakelig den pålagte rapporteringen på ulike parametere innenfor ESG, men flere ser også muligheten til å fortelle mer om virksomheten sin enn de gjør i en årsrapport. Er ESG-rapporten den nye årsrapporten? Nja. Ikke som erstatning kanskje, men som et verdifullt tilskudd i fortellingen om bedriftens fokus på temaer knyttet til bærekraft, virksomhetsstyring og samfunnsansvar. Som gjør at investorer, partnere og fremtidig ansatte fatter interesse. De får et bedre innblikk i hva virksomheten gjør i dag og hvilke mål den har for å levere på lover og forventninger knyttet til de vi til nå har sett på som litt mykere verdier, men som lett kan kvantifiseres og settes i sammenheng med trivsel på jobb, et bedre miljø og likestilling. Her ligger et mulighetsrom for corporate branding gjennom relevant og aktuell historiefortelling.

Summen av alt som sies

Det er kanskje banalt, men går allikevel ofte i glemmeboken: Alt dere kommuniserer, implisitt og eksplisitt, utgjør en helhet. Summen av tekstuelle (tone of voice, grammatikk, god flyt i språk), fysiske og digitale (trykkvalitet, digital tilgjengelighet) og visuelle (kombinasjon av design og profilelementer, animasjon, film, bilder, farger og font) elementer gir et samlet etterlatt inntrykk. Som helst bør være noe ala: “Dette har jeg lyst til å være en del av”. 

Et bredt faglig puslespill

For å oppnå et godt etterlatt inntrykk hos interessentene bør derfor ESG-rapporten produseres av et bredt faglig sammensatt team styrt av et godt nav med totaloversikt og kontroll på de lange linjene. ESG rapportering krever med andre ord et helhetlig fokus. Den vil nyte godt av et bredt faglig sammensatt lagarbeid der den røde tråden og overordnet budskap er selskapets ønske og vilje til endring i retning de mål som er satt. Samtidig skal den implisitte kommunikasjonen styrke selskapets image og løfte det tekstuelle innholdet til nye høyder. 

Definer mål for ESG rapporten 

Det er mange måter å skape en ESG rapport som både blir lest og forstått. Med gode mål om hva det etterlatte inntrykket skal være blir det lettere å skape et godt narrativ som setter seg hos interessentene. Gjennom tekstuelle og visuelle virkemidler som et godt visuelt design, gode overskrifter og illustrasjoner, trykk kvalitet osv er man godt rustet for å kunne levere på sine kommunikasjonsmål.

Bli valgt.

Det handler til syvende og sist om å bli valgt. Har selskapet imponerende bragder i beltespennen eller realistiske mål om nullutslipp og likestillling i tiden som kommer? Sørg for å kommunisere dette på en god måte. ESG-rapporten vil kunne fungere som bedriftens EVP (emplyer value proposition) og kan indirekte bidra til at dere, i tillegg til å tekkes investorer, tiltrekker dere sterk kompetanse utenfra. Da er det lurt å legge litt ekstra arbeid i den slik at dere blir valgt. I dag og i fremtiden.

Gi nytt liv til årsrapporten?

Slapp av, vi hjelper deg med rå visuell historiefortelling!

Prosjekter

Alle våre kundene våre er unike med egne mål og utfordringer. Her kan du se noen av prosjektene vi jobber med.