Hjem    /   Tjenester    /   Markedsføring    /   Annonsekjøp

Annonsekjøp

En annonse må tilpasses mediekanalens unike egenskaper og målgruppens interesse, modus, motivasjon og mulighet for å agere. Budskapets kompleksitet dikterer format, utforming og kanalvalg. Og dette er i grunnen bare starten.

Hva som fungerer på en kanal fungerer ikke alltid like godt på en annen. Det kan være at målgruppen er i modus for nye produkter i markedet, mens andre vil lese relevant innhold til deres interesseområde. Det er derfor viktig å tidlig avklare hvem som er målgruppen din og hvor vi finner den. Videre må man se på hvilke type annonser som fanger interesse, og gjøre en vurdering på om man skal produsere statiske eller levende bilder. Dette styres i stor grad av kommunikasjonsbehovet, budskapets kompleksitet, budsjetter osv.. Vi må også se på detaljer slik som formater, mobiltilpasning og Universell utforming.

Utvikle din merkevare?

Vi hjelper deg med produsere innhold og design som skaper engasjement.

Skriverier

Nyheter, fagartikler og andre gode tips om hvordan du kan forbedre din markedsføring.