Hjem    /   Tjenester    /   Markedsføring    /   Annonsekjøp

Annonsekjøp

En annonse må tilpasses mediekanalens unike egenskaper og målgruppens interesse, modus, motivasjon og mulighet for å agere. Budskapets kompleksitet dikterer format, utforming og kanalvalg. Og dette er i grunnen bare starten.

Hva som fungerer på en kanal fungerer ikke alltid like godt på en annen. Det kan være at målgruppen er i modus for nye produkter i markedet, mens andre vil lese relevant innhold til deres interesseområde. Det er derfor viktig å tidlig avklare hvem som er målgruppen din og hvor vi finner den. Videre må man se på hvilke type annonser som fanger interesse, og gjøre en vurdering på om man skal produsere statiske eller levende bilder. Dette styres i stor grad av kommunikasjonsbehovet, budskapets kompleksitet, budsjetter osv.. Vi må også se på detaljer slik som formater, mobiltilpasning og Universell utforming.

Annonsekjøp CPM

Ved kjøp av digiale annonser har vi anledning til å styre etter flere parametere og få større kontroll på investeringene og avkastningene de gir. CPM (Cost per Mille=kontaktpris) er et sentralt parameter etter.  Det er å styre etter. 

I et godt mediekjøp ligger også god kunnskap om kanalenes og formatenes styrker og svakheter sett opp mot annonsørens rammer og mål: Hvor lang tid trenger du for å fortelle om ditt budskap, har du logoen godt synlig, og hvor godt responderer egentlig markedet på hovedpoengene? 

Vi i Molte løser dette og tar oss av de vanskelige spørsmålene. Vi kan produsere og sette opp annonser i en rekke plattformer og kan også gjennomføre spørreundersøkelser før man gjør en storsatsning i markedet. Det er viktig at nettopp ditt budskap blir sett og tatt på alvor.

Annonsekjøp analoge kanaler

Trodde du analoge reklamekanaler var ut eller at de er dyre og ikke gir effekt, ROMI? I såfall er det nesten obligatorisk med en alvorsprat med en av våre rådgivere. Så lenge et reklamekjøp svarer på kommunikasjonsmål og er i tråd med definert mediestrategi og har en god CPA eller kostnad per ønsket handling, ja, så spiller det ingen rolle om den er plassert i et analogt eller digitalt medie. I mange tilfeller vil vi faktisk argumentere med at fysisk og analog reklame har en høyere påvirkningsgrad og sånn sett er billigere enn linjær-medier og digitale kanaler. Har du kanskje kjøpt reklame fordi du fikk en høy rabatt? Du er ikke alene. Først når vi er sikre på at kanal, format og kapasitet svarer til behovene og rammene gitt, kan vi se om rabatten og dermed kontaktprisen er god. Vi anbefaler aldri en kanal alene ut fra rabatten, men sørger for at tiltaket svarer til overordnet strategi og definerte KPI`er eller nøkkeltallsindikator.

Programmatisk

I all hovedsak handler programmatisk annonsehandel om publisister som tilgjengeliggjør sine annonseplasser på åpne markedsbørser. Annonsører kan deretter gå ut med et forhåndsbestemt budskap og kjøpe disse annonseplassene på riktig sted og til riktig tid.

Vi i Molte er opptatt av ryddige og kostnadseffektive kampanjer. Vi vil dermed komme med anbefalinger på hvilke formater som brukes, hvilken kontekstuell effekt de kan ha og hvilken data vi kan benytte oss av. Vi handler i all hovedsak fra forhåndsbestemte norske aktører, og forholder oss til trygge kommersielle nettverk. Der man tidligere måtte ringe VG og Sol.no hver for seg for å finne ut av ledig kapasitet, forhandle priser og motta materiellspesifikasjoner, kan man nå kjøpe digitale visninger på tvers av flere aktører uten mellomledd.

Det er derimot stor variasjon innenfor programmatiske kjøp og enkelte aktører selger visninger som ikke kommer til syne i markedet eller kontekst som er relevant for din merkevare. Derfor kan programmatiske kjøp være lurt å overlate til etablerte kjøpere . Vi hjelper deg med å bestemme plasseringen, annonseformater og målgrupper som er relevante for merkevaren din, og sørger for å skape rammeverk som er trygt for din annonsering.

Utvikle din merkevare?

Vi hjelper deg med produsere innhold og design som skaper engasjement.

Skriverier

Nyheter, fagartikler og andre gode tips om hvordan du kan forbedre din markedsføring.