Hjem    /   Tjenester    /   Markedsføring    /   Mediestrategi

Mediestrategi

Mediestrategien gir hovedretninger i form av virkemidler, kanalvalg og målgruppe. Bak enhver suksessfull medieplan ligger en nøye planlagt mediestrategi.  Den indikerer i grove trekk hvilke tiltak og investeringer som

kreves for å nå gitte KPI`er knyttet til bedriftens kommunikasjonsmål. Det er viktig å sette målbare mål slik at det lettere blir å dokumentere effekt, men også fordi det vil utvikle strategien over lengre tid. Målene vil hjelpe deg å påvirke ulike kommunikasjonsbudskap, kreative utkast og hvor effektivt disse påvirker ønskede målgrupper til å foreta en handling.

Ingen mediestrategi er ei heller komplett uten en god analyse av målgruppene. Vi hjelper deg med å se på hvor de bruker tiden sin, hva de interesserer seg for og hvilke mediekanaler de bruker mest. Ved å bryte disse målgruppene ned i personas kan vi skape personlighetstrekk som gjør det enklere å jobbe tverrfaglig med intern kommunikasjon og design.

Videre det viktig at det identifiseres et mediebudsjett for å sette de riktige forventningene til utviklingen og spredning av bedriftens budskap. Her er det fint å tenke både kort-og langsiktig, slik at budsjettet du investerer kan gi avkastning over det lengre løp. Budsjettet vil også hjelpe deg å justere målene til realistiske handlingspunkter og hvilken taktikk som gir størst effekt.

Til sist er det viktig identifisere nøkkelbudskapet du ønsker at publikum skal se. Det er å viktig adressere hvordan disse vil se ut i en kundetrakt, og hvor brukere er i en vurderingsfase.

Som du kanskje ser er det mye å ta hensyn til. I Molte finner du dedikerte støttespillere som vil ta deg igjennom alle punktene for å skape en nøye utformet mediestrategi som bidrar til dine vekstmål. Ta kontakt idag for å løfte dine markedsføringstrategier og tilstedeværelse i markedet!

Utvikle din merkevare?

Vi hjelper deg med produsere innhold og design som skaper engasjement.

Skriverier

Nyheter, fagartikler og andre gode tips om hvordan du kan forbedre din markedsføring.